temp0011_star  HELMER TEKNIK
Overkørsel med bus
....Specialister i baneoverkørsler og kabelmateriel
  Forside  
  Strail system  
  Strail Montagevejledning  
  Inno & Pede Montagevejledning  
  Strail Ordreformular  
  Strail Galleri  
  Lancier  
  Lancier Kabelrulle  
  Lancier Galleri  
  Lancier Monitoring  
  Kontakt  
 

 

 

Lancier Monitoring billed                      Lancier Kabelmonitoring


                                                                                             Kabelovervågning

Lanciers overvågningssystem tilbyder flexible løsninger for mange applikationer for overvågning af kobberkabel. Stationært system for overvågning af optofiber opretholder kontinuerlig og værdifuld kontrol af fiberens dæmpning.
Fiberovervågning = Opretholder netkvalitet.
Lysets forplantning i optofiber påvirkes af flere årsager, som kan forstyrre dataoverføringen. Måling af reflekstionsevnen gøres som regel i forbindelse med idrifttagning af et kabel, men forandringer som indtræffer momentant eller gradvist opdages oftest ikke i tide. Ved udgravninger som ikke indebærer direkte afbrydelser og skader forårsaget af for eksempel dårligt udførte afisoleringer kan medføre alvorlige konsekvenser for kommunikationen og driftsøkonomien hvis de ikke opdages i tide.

For mere information klik på nedenstående link:

                                                                                              http://www.lancier-monitoring.de/

 


 

 

                    

  HELMER TEKNIK ApS
  Ved Store Dyrehave 86
  DK-3400 Hillerød

  Telf. 0045 48795070

  e-mail: helmer@helmerteknik.dk


  www.strail.de

  www.lancier-cable.de

  www.lancier-monitoring.de